Corona maatregelen (update 24/3)

Beste ouders

Omwille van de nieuwe aangekondigde maatregelen, passen we onze werking wat aan.

Wat zijn de maatregelen?

  • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan in bubbels van 10 kinderen (excl. leiding).
  • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats (-12) of¬†verplicht buiten¬†plaats (+12).
  • Het is ten strengste aangeraden om kinderen maximum 1 hobby te laten beoefenen per week.
  • Deelnamevoorwaarden blijven geleden: je mag niet ziek zijn bij, je hebt toestemming nodig als risicogroep...
  • Overnachtingen blijven verboden.

Hoe passen we ons aan?

Inschrijven voor activiteit (-12)

Om onze bubbels goed te kunnen verdelen, vragen we jullie om elke week jullie kind aan te duiden op een Doodle.
Gelieve broers ook apart in te schrijven (voor de telling van het systeem).
Dit kan telkens tot en met donderdagavond om 20u. De verdeling wordt meegegeven elke zaterdagochtend.

Inschrijvingen kunnen via de links die je vindt op de activiteitenlijst.

Meer locaties (-12)

Om onze bubels van elkaar gescheiden te houden, kiezen we voor meerdere locaties met verschillende ingangen.

  • Hertsvelde Speelplein (ingang via de Frans Gevaertstraat)
  • Hertsvelde Voetbalveld (ingang via de Edgar Tinelstraat)
  • Speelveld aan de Hogeweg (ter hoogte van de bushalte Sint-Andries Hogeweg)
  • Speelplaats basisschool Christus-Koning (ingang ter hoogte van de Gerard Davidstraat 57)

Veelgestelde vragen

Waar schrijf ik mijn kind in? (-12)
Je kan je kind inschrijven via de links die je vindt op ksa-kriko.be/activiteiten

Waar heeft mijn kind activiteit? (-12)
Elke zaterdagochtend worden de groepjes meegedeeld, gebaseerd op de inschrijvingen. Hierbij krijg je ook te horen waar je kind activiteit heeft.
We proberen elke week af te wisselen tussen de omgeving van Hertsvelde en de speelplaats van de basisschool.